BARUP MØLLE  30 minutter.

 

Barup mølle blev rejst i 1985, og taget ned i 2002.

Som afslutning på møllen og møllelauget lavede jeg en VHS videokasette til alle laugets medlemmer.

Herunder ses videokasettens omslag.

 

SE FILMEN